MĚŘICÍ SONDY PRO HUTNÍ PROVOZY

Sondy pro měření teploty taveniny jsou určeny pro krátkodobé měření teplot roztavených kovů a to pro jednorázové tak i opakované měření dle typu sondy. Sondy jsou dodávány ve dvou základních typových provedeních a to jako Teplotní sondy typu Term a Teplotní sondy typu Politerm.

Sondy pro jednorázové použití:

Term, Politerm

Sondy pro opakované použití:

Term R, Politerm R

Sondy pro měření teploty taveniny a stanovení aktivity kyslíku jsou určeny ke stanovení volného kyslíku za současného měření teploty roztavené oceli. Poskytují informace k možným zásahům do výrobního procesu tak, aby se mohla aktivita kyslíku řídit v požadovaném směru. Sondy jsou určeny pro jednorázové měření.

Kombinovaná sonda TSO 5 — je určené především pro nízké a střední obsahy aktivního kyslíku

Kombinovaná sonda TSO 5H — je určené především pro střední a vysoké obsahy aktivního kyslíku

Kombinovaná sonda TSO 6 — je určené především pro nízké a střední obsahy aktivního kyslíku

Kombinovaná sonda TSO 6H — je určené především pro střední a vysoké obsahy aktivního kyslíku

Kombinované sondy pro měření teploty a současné odebrání vzorku taveniny pro automatizovanou manipulaci jsou dodávány v několika provedeních dle použití.

Kombinovaná sonda TSV – Měření teploty roztavené oceli a odběr vzorků pro chemickou analýzu

Kombinovaná sonda TST – Měření teploty roztavené oceli při řízení metalurgických procesů v konvertorech

Kombinovaná sonda TSA – Ochrana ponořovacího zařízení při simulovaných ponorech

Kombinované sondy pro měření teploty a odebrání vzorku taveniny pro ruční manipulaci řady TPV, jsou určeny pro současné měření teploty a odběr vzorku oceli ve všech hutních agregátech.

Kombinované sondy pro měření teploty a odebrání vzorku taveniny pro ruční manipulaci řady VTT, jsou určeny pro současné měření teploty a odběr vzorku

Kombinované sondy TPVP, TPVT – Současné měření teploty a odběr vzorku oceli ve všech hutních agregátech.

Kombinované sondy VTT, VTP – Současné měření teploty a odběr vzorku v roztavených litinách a surovém železe