Společnost TERMOSONDY Kladno, spol. s r.o.

VÝROBA MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ A DODÁVKA SLUŽEB V OBLASTI MĚŘENÍ EXTRÉMNÍCH TEPLOT

VÝROBA MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

SERVIS

AKREDITOVANÁ LABORATOŘ

O SPOLEČNOSTI

Společnost TERMOSONDY Kladno, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 a jejím zaměřením je výroba měřicích zařízení a dodávky služeb v oblasti měření extrémních teplot. Vyráběné výrobky jsou převážně určeny pro měření teplot a stanovení dalších fyzikálních veličin v roztavených kovech. Dále se používají i v dalších provozech s procesy vyžadující přesné měření a regulaci v oblasti vysokých teplot. Dodávané služby v rámci akreditované laboratoře zahrnují kalibrační činnosti v oboru měření teploty, elektrických veličin a tlaku.

Zobrazit certifikát

Společnost TERMOSONDY Kladno, spol.. s r.o. byla založena v roce 1992 v rámci rozdělení hutního gigantu POLDI Kladno. Před tímto datem byla výrobna sortimentu měřicích sond jedním z provozů tohoto hutního podniku a byly zde vyráběny základní řady ponorných měřících sond používané v českém a slovenském hutním průmyslu. Historie počátků výroby sahá až do roku 1967, kdy se podařilo vyvinout a vyrobit první sondy pro ponorné měření teploty v tehdejším Československu. Nejdříve byly tyto sondy vyráběny pouze pro potřeby POLDI Kladno a později pro ostatní české a slovenské hutní závody. V průběhu dalších let byl sortiment rozšiřován o další výrobky a v konci 80 let zde byly vyráběny čtyři základní řady měřících sond pokrývající tehdejší potřeby hutních závodů.

Po roce 1992 došlo k útlumu hutnictví a společnost výrazně inovovala své výrobky a došlo k nárůstu původně vyráběných čtyř sortimentních řad na více jak 100 typů, z nichž mnoho dalších bylo zaměřeno na slévárenský průmysl barevných a nebarevných kovů, sklářství a další oblasti, kde teploty zpracování materiálů byly nad hranicí 600°C. V dalších letech byl tento sortiment dále rozšiřován a v současnosti jsou nabízeny měřící sondy pro teploty nižší 600°C včetně potřebných vyhodnocovacích a zobrazovacích přístrojů. Nejnovější varianty těchto přístrojů jsou určeny pro moderní řídící systémy zaváděné v podnicích.

V letech 1994-1996 společnost vybudovala systém řízení jakosti dle standardu ČSN EN ISO 9002:1995, později verzi ČSN EN ISO 9001:2001. Systém byl certifikován nezávislou auditorskou společností a prochází pravidelnou kontrolou.

Dále je společnost držitelem značky Czech Made za teplotní sondy Politerm a Term a dalších ocenění získaných za naše výrobky na soutěžích a veletrzích.

 • Sondy pro měření teploty: ponorné, povrchové, vpichovací, drátové, v jímkách, speciální na přání a jejich příslušenstvím
 • Čidla, termočlánky „S“ „R“ „B“ „K“ „J“ „N“
 • Měřicí přístroje, kalibrátory
 • Speciální sondy pro měření teploty a zjišťování
 • aktivit O2 v taveninách kovů
 • Sondy pro odběr vzorků pro analýzu
 • Služby v oblasti měření teplot, poradenství
 • Služby akreditované kalibrační laboratoře, poradenství
 • Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016

Společnost je spoluřešitelem projektu probíhajícího v rámci výzkumu nových materiálů s názvem: Měření,vývoj a návrh materiálu protirozstřikové ochrany termočlánkových kartuší pro měření teplot roztavených kovů a slitin, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/18_215/0021220 a který je spolufinancován Evropskou unií.

PRODUKTY

MĚŘICÍ SONDY PRO HUTNÍ A SLÉVARENSKÉ PROVOZY

MĚŘICÍ SONDY PRO OSTATNÍ POUŽITÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ MĚŘICÍCH SOND

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

PŘÍSLUŠENSTVÍ MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ

SERVIS

Zajišťujeme pro Vás kompletní servis a poradenství v oboru měření a měřicích zařízení.

 • Vytvoříme pro Vás nejvhodnější návrh řešení a následnou realizaci měření dle Vašich požadavků:                                                                        Základní způsoby měření jsou kontaktní nebo bezkontaktní

             Pro kontaktní měření se používají přístroje k tomuto účelu navržené jako „Měřicí přístroje pro kontaktní měření“

             Pro bezkontaktní měření se používají přístroje k tomuto účelu navržené jako „Měřicí přístroje pro bezkontaktní měření“

 • Kontrolní měření a přístroje pro tato měření určena

             Pro kontrolní měření se používají přístroje k tomuto účelu navržené jako „Kalibrátory a kontrolní přístroje“

 • Provádíme servis a opravy námi dodaných měřicích přístrojů a zařízení
 • Zajistíme pro Vás sběr dat pomocí datalogru pro jejich následné vyhodnocení.

Měřicí přístroje je možné si od nás také zapůjčit za určitých podmínek:

 • Ke každé zápůjčce je vystaven „Protokol o zapůjčení“.
 • Smlouva se vyhotoví na dobu určitou.
 • Zapůjčení příslušenství (měřicí tyč, kabel) se řeší zvlášť
 • Zapůjčený přístroj je dodáván s návodem
 • Pokud je požadován kalibrační list, účtuje se kalibrace podle ceníku kalibrací

AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

Laboratoř je akreditovaná ČIA pod číslem 2305 podle normy ČSN EN ISO/IEC17025:2018

 • Číslicových a analogových voltmetrů, ampérmetrů a ohmetrů
 • Číslicových zdrojů proudu
 • Odporových teploměrů od teploty -70 °C do 400 °C
 • Termočlánků všech typů od teploty -30 °C do 1554 °C
 • Bezdotykových infračervených teploměrůod teploty 50 °C do 1100 °C
 • Bezdotykových jasových pyrometrůod teploty 900 °C do 1400 °C
 • Skleněných teploměrů od teploty -30 °C do 150 °C
 • Měřicích řetězců a měřidel u zákazníků od teploty -70 °C do 1554 °C

Osvědčení o akreditaci

 • Kalibrace deformačních a elektromechanických měřidel a relativního tlaku – pro olej v rozsahu 0 až 70MPa a plyn (mimo O2) v rozsahu 0 až 2MPa
 • Kalibrace tlakových převodníků v rozsahu 0 – 70 MPa
 • Validace teplotních zařízení u zákazníků v rozsahu -80 °C až 1350 °C

KONTAKTY

TERMOSONDY Kladno, spol. s r.o

Dělnická 81, 272 01 Kladno
IČ: 463 58 447  |  DIČ CZ 463 58 447

Registrace: Městský soud Praha,oddíl C,vložka 13080

Objednávka výrobků

Objednávka kalibrací

Prodej výrobků

Servis

Obchodní a servisní zástupce pro Moravu