MĚŘICÍ SONDY PRO OSTATNÍ POUŽITÍ

SONDY SPECIÁLNÍ

Sonda do Al je dodávána ve dvou délkových provedeních hrotu a to 240mm délkou

vedení1 m a 380mm s vedením 2m.

Sonda je zapojena do měřicí tyče pro tuto sondu určena.

Dodání sondy s jinými délkami, délkou kabelu a připojovacími konektory je

možné v určitých mezích po konzultaci s našimi techniky.

Tato sonda je určena pro rychlé měření povrchové teploty pevných, elektricky vodivých

Předmětů v průmyslových provozech. Má krátký čas teplotní odezvy, dobrou mechanickou

odolnost proti tlakům a vibracím. Použité čidlo je neizolovaný termočlánek typu „K“.

Jako vyhodnocovací přístroj smí být použit pouze bateriový teploměr s rozsahem pro termočlánek

typu „K“. Nejlepších výsledků měření je dosahováno při použití bateriových přístrojů

řady „THERM“ se speciálním algoritmem pro měření povrchových teplot. Sondu„QUICK“ není

možno používat k měření teploty kapalin, tavenin, potravin a zařízení pod elektrickým napětím.

Sondu nepoužívejte v prostředí se silným elektromagnetickým polem.

Technická data:

 • Čidlem sondy je termočlánek podle ČSN 25 8304 typ „K“ .NiCr – Ni
 • Průměr termočlánkových větví: 3 mm
 • Třída přesnosti 2
 • Doporučený měřicí rozsah pro sondu „Quick“: 0 až 700°C

Sondy jsou určeny pro měření teploty tavenin na bázi Zn. Čidlem sondy je termočlánek

podle ČSN 25 8304, (IEC 584 – 2), typ „K“.

Sondy jsou určeny pro krátkodobé kontrolní měření tavenin na bázi Zn, kde teplota nepřevyšuje 600°C.

Měřicí čidlo tvoří plášťový termočlánek ø3 mm až 6mm zakončený rukojetí s propojovacím kompenzačním vedením a konektorem dle typu použitého měřícího přístroje. Speciální konektory nejsou zahrnuty v ceně sondy. Sondy o ø3 a 4,5 mm jsou na činném konci opatřeny zesílenou ochranou.

Technická data:

Sondy jsou v provedení T13 podle ČSN 03 8805/ST SEV 460-77, která definuje prostředí, přičemž

teplota rukojeti smí dosáhnout maximálně 60°C. Sonda je provedena jako elektrický předmět III. třídy podle ČSN 34 1010.

 1. Elektrická pevnost izolace dle ČSN 25 8304 čl.2.6 100 V st
 2. Třída přesnosti 2
 3. Elektrický odpor izolace při provozní teplotě do 300°C 1 MW
 4. Elektrický odpor izolace při provozní teplotě do 600°C 70 kW
 5. Odolnost vůči mechanickému namáhání dle podle ČSN 25 8301 čl. 22 normální
 6. Měřicí rozsah pro termočlánek „K“ 0 až 600°C

Body 3 až 4 platí pouze pro plášťové termočlánky.

Sondy jsou určeny pro měření teploty tavenin na bázi Al. Čidlem sondy je termočlánek

Technická data:

Standardní rozměry :

 • Celková délka měřící sondy – 600, 800, 1000mm
 • Délka ochrany -dle délky sondy
 • Průměr termočlánku – 3 nebo 4,5mm
 • Délka kabelu – 1200mm
 • Připojení – mini konektor Ω

 

Dodání sondy s jinými délkami, délkou kabelu a připojovacími konektory je

možné v určitých mezích po konzultaci s našimi techniky.

Sondy jsou určeny pro měření teploty tavenin na bázi Al. Čidlem sondy je termočlánek

Technická data:

Standardní rozměry :

 • Celková délka měřící sondy – 1000mm
 • Délka ochrany – dle délky sondy
 • Průměr termočlánku – 4,5mm
 • Délka kabelu – 1200mm
 • Připojení – mini konektor Ω

Poznámka:

Dodání sondy s jinými délkami, délkou kabelu a připojovacími konektory je

možné v určitých mezích po konzultaci s našimi techniky.

TERMOELEKTRICKÉ SNÍMAČE TEPLOTY

Termočlánkové snímače teploty s jednoduchou keramickou jímkou se dodávají s těmito typy termočlánků: „J“, „K“, „S“, „R“, „B“

Jednoduchá ochranná keramická jímka je provedena z materiálů: K710 Alsint, Lunit 73, Luxal 203, K610 Pythagoras, SiC, monokrystalický safír

Termočlánkové snímače teploty s dvojitou keramickou jímkou se dodávají s těmito typy termočlánků: „S“, „R“, „B“

Jednoduchá ochranná keramická jímka je provedena z materiálů: K710 Alsint, Lunit 73, Luxal 203, K610 Pythagoras, C530 Silimantin

Termočlánkové snímače teploty s kovovou jímkou se dodávají s těmito typy termočlánků: „J“, „2xJ“, „K“, 2x“K“, „N“, „L“

Jednoduchá ochranná kovová jímka je provedena z nerezové oceli

jakostí 17.255, 17.248

Termočlánkové snímače teploty plášťové se dodávají s těmito

typy termočlánků: „J“, „2xJ“, „K“, 2x“K“, „N“, „L“

Plášťové termočlánky mohou být v provedení s volnými vývody, s pevně připojeným konektorem, s připojeným kompenzačním vedením zakončeného konektorem nebo volnými vývody, s mini hlavicí

Termočlánkové snímače teploty plášťové se dodávají s těmito

typy termočlánků: „1xJ“, 1x“K“, 1x„L“

Kabelové termočlánky mohou být v provedení s měřícím spojem chráněným jímkou, kabelovým okem, a zakončené volnými vývody nebo konektorem

ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLOTY

Snímače teploty s jímkou se dodávají s těmito typy odporové měřící vložky: Pt100, Pt500, Pt1000

Snímače teploty s jímkou se dodávají s jednoduchou ochrannou kovovou jímkou z nerezové oceli jakostí 17.255, 17.248

Snímače teploty plášťové a kabelové se dodávají s těmito typy odporové měřící vložky: Pt100, Pt500, Pt1000

Snímače teploty plášťové a kabelové s volnými vývody nebo pevně připojeným konektorem, s pevně připojeným vedením zakončeným volnými vývody nebo konektorem, s mini hlavici, s měřícím bodem chráněným jímkou z nerezové oceli, se svorkovnicí.