Pro měření teploty taveniny

Textové pole: Měřicí sondy
 pro hutní provozy
Textové pole: Příslušenství
pro sondy
Textové pole: Měřicí přístroje
Textové pole: Příslušenství měřicích přístrojů
Textové pole: Produkty

Měřicí sondy pro hutní provozy

Textové pole: Měřicí sondy
pro ostatní použití

Sondy pro měření teploty taveniny jsou určeny pro krátkodobé měření teplot roztavených kovů a to pro jednorázové tak i opakované měření dle typu sondy. Sondy jsou dodávány ve dvou základních typových provedeních a to jako Teplotní sondy typu Term a Teplotní sondy typu Politerm.

Sondy pro jednorázové použití:

Term, Politerm

Sondy pro opakované použití:

Term R, Politerm R

Pro měření teploty taveniny a stanovení aktivity kyslíku

Sondy pro měření teploty taveniny a stanovení aktivity kyslíku jsou určeny ke stanovení volného kyslíku za současného měření teploty roztavené oceli. Poskytují informace k možným zásahům do výrobního procesu tak, aby se mohla aktivita kyslíku řídit v požadovaném směru. Sondy jsou určeny pro jednorázové měření.

Kombinovaná sonda TSO 5               — je určené především pro nízké a střední obsahy aktivního kyslíku

Kombinovaná sonda TSO 5H           — je určené především pro střední a vysoké obsahy aktivního kyslíku

Kombinovaná sonda TSO 6               — je určené především pro nízké a střední obsahy aktivního kyslíku

Kombinovaná sonda TSO 6H           — je určené především pro střední a vysoké obsahy aktivního kyslíku

Kombinované sondy  pro měření teploty a odebrání vzorku taveniny pro automatizovanou manipulaci

Kombinované sondy  pro měření teploty a současné odebrání vzorku taveniny pro automatizovanou manipulaci jsou dodávány v několika provedeních dle použití.

Kombinovaná sonda TSV       - Měření teploty roztavené oceli a odběr vzorků pro chemickou analýzu

Kombinovaná sonda TST        - Měření teploty roztavené oceli při řízení metalurgických procesů v                                                                           konvertorech

Kombinovaná sonda TSA       - Ochrana ponořovacího zařízení při simulovaných ponorech

Kombinovaná sonda TSCV    - Současné měření teploty roztavené oceli, teploty likvidu oceli (určené k                                                                  výpočtu obsahu uhlíku) a odběr vzorku oceli pro chemickou analýzu

Kombinované sondy  pro měření teploty a odebrání vzorku taveniny pro ruční manipulaci

Kombinované sondy  pro měření teploty a odebrání vzorku taveniny pro ruční manipulaci řady TPV, jsou určeny pro současné měření teploty a odběr vzorku oceli ve všech hutních agregátech.

Kombinované sondy  pro měření teploty a odebrání vzorku taveniny pro ruční manipulaci řady VTT, jsou určeny pro současné měření teploty a odběr vzorku

Kombinované sondy TPVP, TPVT    - Současné měření teploty a odběr vzorku oceli ve všech hutních                                                                                agregátech.

Kombinované sondy VTT                  - Současné měření teploty a odběr vzorku v roztavených litinách                                                                                 a surovém železe

Pro odebrání vzorku taveniny

Sondy pro odebrání vzorku taveniny jsou určeny pro odběr vzorku taveniny pro chemickou analýzu.

Ponorný vzorkovač PV          - Odběr vzorků taveniny pro chemickou analýzu ve všech výrobních agregátech                                                         při výrobě oceli

Ponorný vzorkovač PV K      - Odběru  vzorku taveniny z krystalizátoru ZPO nebo z malých a málo přístupných                                                     agregátů.

Ponorný vzorkovač PV H      - Odběru pevného vzorku z roztavené uklidněné oceli pro chemickou analýzu při                                                        řízení metalurgických procesů, zejména pro stanoveni obsahu vodíku.

Ponorný vzorkovač VPL       - Odběr vzorků taveniny surového železa a litiny pro chemickou analýzu                                                                      z různých výrobních agregátů.