Služby pro zákazníky

· Vytvoříme pro Vás nejvhodnější návrh řešení a následnou realizaci měření dle Vašich požadavků:

             základní způsoby měření jsou kontaktní nebo bezkontaktní

Þ pro kontaktní měření se používají přístroje k tomuto účelu navržené jako „Měřicí přístroje pro kontaktní měření

Þ pro bezkontaktní měření se používají přístroje k tomuto účelu navržené jako „Měřicí přístroje pro bezkontaktní měření“     

· kontrolní měření a přístroje pro tato měření určena

Þ pro kontrolní měření se používají přístroje k tomuto účelu navržené jako „Kalibrátory a kontrolní přístroje

· Provádíme servis a opravy námi dodaných měřicích přístrojů a zařízení

· Zajistíme pro Vás sběr dat pomocí datalogru pro jejich následné vyhodnocení.

Návrhy systému měření

Zapůjčení měřicích přístrojů

Měřicí přístroje je možné si od nás také zapůjčit za určitých podmínek:

· Ke každé zápůjčce je vystaven „Protokol o zapůjčení“.

· Smlouva se vyhotoví na dobu určitou.

· Zapůjčení příslušenství (měřicí tyč, kabel) se řeší zvlášť

· Zapůjčený přístroj je dodáván s návodem

· Pokud je požadován kalibrační list, účtuje se kalibrace podle ceníku kalibrací

Poradenství v oboru měření teplot

Zajišťujeme pro vás kompletní servis a poradenství v oboru měření a měřicích zařízení