Textové pole: Mise
Textové pole: Historie
Textové pole: Úvod
Textové pole: Aktuality

Aktuality

 

 

 

 

 

 

Společnost je spoluřešitelem projektu probíhajícího v rámci výzkumu nových materiálů s názvem Měření,vývoj a návrh materiálu protiroztřikové ochrany termočlánkových kartuší pro měření teplot roztavených kovů a slitin, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/18_215/0021220 a který je spolufinancován Evroskou unií.