Společnost TERMOSONDY Kladno, spol.. s r.o. byla založena v roce 1992 v rámci rozdělení hutního gigantu POLDI Kladno. Před tímto datem byla výrobna sortimentu měřicích sond jedním z provozů tohoto hutního podniku a byly zde vyráběny základní řady ponorných měřících sond používané v českém a

slovenském hutním průmyslu. Historie počátků výroby sahá až do roku 1967, kdy se podařilo vyvinout a vyrobit první sondy pro ponorné měření teploty v tehdejším Československu. Nejdříve byly tyto sondy vyráběny pouze pro potřeby POLDI Kladno a později pro ostatní české a slovenské hutní závody. V průběhu dalších let byl sortiment rozšiřován o další výrobky a v konci 80 let

zde byly vyráběny čtyři základní řady měřících sond pokrývající tehdejší potřeby hutních závodů.

Po roce 1992 došlo k útlumu hutnictví a společnost výrazně inovovala své výrobky a došlo k nárůstu původně vyráběných čtyř sortimentních řad na více jak 100 typů, z nichž mnoho dalších bylo zaměřeno na slévárenský průmysl barevných a nebarevných kovů, sklářství a další oblasti, kde teploty zpracování materiálů byly nad hranicí 600°C. V dalších letech byl tento sortiment dále

rozšiřován a v současnosti jsou nabízeny měřící sondy pro teploty nižší 600°C včetně potřebných vyhodnocovacích a zobrazovacích přístrojů. Nejnovější varianty těchto přístrojů jsou určeny pro moderní řídící systémy zaváděné v podnicích.

V letech 1994-1996 společnost vybudovala systém řízení jakosti dle standardu ČSN EN ISO 9002:1995, později verzi ČSN EN ISO 9001:2001. Systém byl certifikován nezávislou auditorskou společností a prochází pravidelnou kontrolou.

Dále je společnost držitelem značky Czech Made za teplotní sondy Politerm a Term a dalších ocenění získaných za naše výrobky na soutěžích a veletrzích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letech 1992 – 1993 byla společnost prodána původním majitelem POLDI Kladno několika zájemcům a teprve v roce 1995 se podařilo scelit jednotlivé prodané podíly jednomu soukromému vlastníku, který stabilizoval finanční a prodejní situaci.

Společnost prostřednictvím svých prodejců rozšířila svou působnost do starých zemí EU, Polska, Slovenska, Bulharské republiky a Ukrajiny. Významné bylo zřízení zastoupení se skladem výrobků v Ostravském regionu odkud jsou nyní zásobovány české a polské hutní závody.

Svou nabídku rozšířila o oblast služeb související s měřením teplot a vybudovala měřící a kalibrační laboratoř, která následně získala akreditační oprávnění. V současnosti jsou nabízeny kalibrační a validační služby v oblasti měření malých napětí, teplot a tlaku.

Po roce 1997 byla společnost sestěhována do jedné výrobní budovy se skladovací a montážní halou umístěnou mimo areál bývalého závodu POLDI Kladno a dobrými přístupovými komunikacemi na kraji města Kladna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost zaměstnává do 100 pracovníků, kteří vědí, že celý výrobní proces je zaměřen na kvalitu výsledného produktu. Zahrnuje jasné stanovení požadavku zákazníka, přes uzavření kontraktu, výroby, expedice i případné specifické požadavky zákazníka. Takto je uspořádáno i liniové řízení společnosti, které je dvoustupňové.

Společnost nepoužívá ke své činnosti zdraví poškozující látky a všechny výrobní procesy jsou maximálně ohleduplné vůči životnímu prostředí.

Textové pole: Mise
Textové pole: Historie
Textové pole: Úvod
Textové pole: Aktuality

Historie společnosti