Textové pole: Produkty

Speciální sondy

Textové pole: Měřicí sondy
 pro hutní provozy
Textové pole: Měřicí sondy
pro ostatní použití

Sonda do Al je dodávána ve dvou délkových provedeních hrotu a to 240mm délkou

vedení1 m a 380mm s vedením 2m.

Sonda je zapojena do měřicí tyče pro tuto sondu určena.

Dodání sondy s jinými délkami, délkou kabelu a připojovacími konektory je

možné v určitých mezích po konzultaci s našimi techniky.

Sonda do Al

Tato sonda je určena pro rychlé měření povrchové teploty pevných, elektricky vodivých

Předmětů v průmyslových provozech. Má krátký čas teplotní odezvy, dobrou mechanickou

odolnost proti tlakům a vibracím. Použité čidlo je neizolovaný termočlánek typu „K“.

Jako vyhodnocovací přístroj smí být použit pouze bateriový teploměr s rozsahem pro termočlánek

typu „K“. Nejlepších výsledků měření je dosahováno při použití bateriových přístrojů

řady „THERM“ se speciálním algoritmem pro měření povrchových teplot. Sondu„QUICK“ není

možno používat k měření teploty kapalin, tavenin, potravin a zařízení pod elektrickým napětím.

Sondu nepoužívejte v prostředí se silným elektromagnetickým polem.

Technická data:

· Čidlem sondy je termočlánek podle ČSN 25 8304 typ „K“ .NiCr – Ni

· Průměr termočlánkových větví: 3 mm

· Třída přesnosti 2

· Doporučený měřicí rozsah pro sondu „Quick“: 0 až 700°C

Sonda dotyková „Quick“

Sondy jsou určeny pro měření teploty tavenin na bázi Zn. Čidlem sondy je termočlánek

podle ČSN 25 8304, (IEC 584 – 2), typ „K“.

Sondy jsou určeny pro krátkodobé kontrolní měření tavenin na bázi Zn, kde teplota nepřevyšuje 600°C.

Měřicí čidlo tvoří plášťový termočlánek ø3 mm až 6mm zakončený rukojetí s propojovacím kompenzačním vedením a konektorem dle typu použitého měřícího přístroje. Speciální konektory nejsou zahrnuty v ceně sondy. Sondy o ø3 a 4,5 mm jsou na činném konci opatřeny zesílenou ochranou.

Technická data:

Sondy jsou v provedení T13 podle ČSN 03 8805/ST SEV 460-77, která definuje prostředí, přičemž

teplota rukojeti smí dosáhnout maximálně 60°C. Sonda je provedena jako elektrický předmět III. třídy podle ČSN 34 1010.

· 1/ Elektrická pevnost izolace dle ČSN 25 8304 čl.2.6 100 V st

· 2/ Třída přesnosti 2

· 3/ Elektrický odpor izolace při provozní teplotě do 300°C 1 MW

· 4/ Elektrický odpor izolace při provozní teplotě do 600°C 70 kW

· 6/ Odolnost vůči mechanickému namáhání dle podle ČSN 25 8301 čl. 22 normální

· 7/ Měřicí rozsah pro termočlánek „K“ 0 až 600°C

Body 3 až 4 platí pouze pro plášťové termočlánky.

Termočlánkové sondy do Zn

Sondy jsou určeny pro měření teploty tavenin na bázi Al. Čidlem sondy je termočlánek

Technická data:

Standardní rozměry :

· Celková délka měřící sondy - 600, 800, 1000mm

· Délka ochrany -dle délky sondy

· Průměr termočlánku - 3 nebo 4,5mm

· Délka kabelu - 1200mm

· Připojení - mini konektor Ω

Poznámka:

Dodání sondy s jinými délkami, délkou kabelu a připojovacími konektory je

možné v určitých mezích po konzultaci s našimi techniky.

Ruční sonda do tavenin Al

Sondy jsou určeny pro měření teploty tavenin na bázi Al. Čidlem sondy je termočlánek

Technická data:

Standardní rozměry :

· Celková délka měřící sondy - 1000mm

· Délka ochrany - dle délky sondy

· Průměr termočlánku - 4,5mm

· Délka kabelu - 1200mm

· Připojení - mini konektor Ω

Poznámka:

Dodání sondy s jinými délkami, délkou kabelu a připojovacími konektory je

možné v určitých mezích po konzultaci s našimi techniky.

Ruční sonda do tavenin Al pro plynové pece

Textové pole: Měřicí přístroje
Textové pole: Příslušenství měřicích přístrojů
Textové pole: Příslušenství
pro sondy
Textové pole: Sondy speciální
Textové pole: Odporové snímače
Textové pole: Termoelektrické snímače