Textové pole: Akreditovaná
Textové pole: Neakreditovaná
Textové pole: Kalibrační činnost

Provádíme kalibrace akreditované

· Číslicových a analogových voltmetrů, ampérmetrů a ohmetrů

· Číslicových zdrojů proudu

· Odporových teploměrů od teploty -80 °C do 400 °C

· Termočlánků všech typů od teploty -30 °C do 1554 °C

· Bezdotykových infračervených teploměrůod teploty 50 °C do 1100 °C

· Bezdotykových jasových pyrometrůod teploty 900 °C do 1400 °C

· Skleněných teploměrů od teploty -30 °C do 150 °C

· Měřicích řetězců a měřidel u zákazníků od teploty -80 °C do 1554 °C

 

Dále provádíme kalibrace a validace neakreditované

· Kalibrace deformačních a elektromechanických měřidel a relativního tlaku

            - pro olej v rozsahu 0 až 70MPa a plyn (mimo O2) v rozsahu 0 až 2MPa

· Kalibrace tlakových převodníků v rozsahu 0 - 70 MPa

· Validace teplotních zařízení u zákazníků v rozsahu -80 °C až 1350 °C

Kalibrační laboratoř je akreditována ČIA pod číslem 2305 podle normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005