Měřicí přístroje pro kontaktní měření

Textové pole: Produkty

Diterm 97 je přenosný bateriový měřič teploty taveniny železných i neželezných kovů. Pro svoji funkci využívá ponorné termočlánkové sondy. Přístroj může být v provedení pro sondy s termočlánkem typu „S“, „B“ „R“ nebo „K“, dle přání zákazníka. Provedení přístroje je dostatečně robustní pro použití v provozu oceláren a sléváren.

Přístroj Diterm 97 se skládá ze dvou základní částí:

1. Vlastní měřicí přístroj

2. Měřicí tyč

 

Diterm 97

Diterm 2000 je panelový měřič teploty pro použití s měřící tyčí která je propojena s přístrojem kompenzačním vedením. Ve standardním provedení je určen pro měření taveniny železných i neželezných kovů. Pro svoji funkci využívá termočlánkové sondy. Přístroj je standardně nastaven při výrobě pro sondy s termočlánkem typu „S“ nebo “R“ Na přání zákazníka je možno přístroj vyrobit pro sondy s termočlánky typu „B“, nebo „K“. Provedení přístroje je dostatečně robustní pro použití v provozu oceláren a sléváren. Diterm 2000 je kompaktní přístroj, který je dodáván včetně montážních patek. Jako příslušenství lze objednat externí semafor, houkačku a vzdálený displej (57mm).

 

Diterm 2000

Přistroj OXYTERM je průmyslový počítač, který pro svou funkci nepotřebuje ovládáni při měřeni. Případná komunikace s obsluhou je možná pomoci navigačního menu na obrazovce přístroje prostřednictvím dotykové obrazovky.

Rozsah použiti vychází z prostředí a používaných čidel, pomoci nichž se měří požadované hodnoty. Je možno používat měřici čidla pro samotné měřeni teploty nebo kombinovaná čidla pro měřeni teploty a aktivity kyslíku. Prostředím zde rozumíme taveniny oceli, litin a barevných kovů. Programové vybaveni umožňuje  výpočtové rovnice pro stanoveni aktivity kyslíku, obsahu uhlíku nebo obsahu hliníku z naměřených hodnot teploty a EMN. Koeficienty a tvar výpočtových rovnic je možné měnit podle požadavků.

Přístroj bude ve verzi přenosné i panelové.

Oxyterm

Textové pole: Příslušenství
pro sondy
Textové pole: Měřicí přístroje
Textové pole: Měřicí sondy
 pro hutní provozy
Textové pole: Měřicí sondy
pro ostatní použití

Kontaktní teploměry řady Fluke 50 II nabízí rychlou odezvu a laboratorní přesnost (0,05%+0,3°C) v robustním ručním provedeni.

Technická data:

· Velký podsvícený dvojitý displej zobrazuje kombinaci T1, T2, T1 - T2 (jen 52 II a 54 II)

             a hodnoty MIN, MAX nebo AVG

· Relativní hodiny pro MIN, MAX a AVG poskytuji časovou referenci o významných událostech

· Funkce elektronickeho offsetu dovoluje kompenzovat chyby termočlánku a maximalizovat tak celkovou přesnost

· Hodnoty teploty ve °C, °F nebo K

· Režim spánku prodlužuje životnost baterii

· Kryt baterii umožňuje jejich snadnou výměnu bez porušení kalibrační pečeti

Kontaktní teploměry Fluke řada 50

Digitální teploměr ALMEMO je určen pro měření teplot v rozsahu -50°C až +1300°C pomocí

sond s termočlánkem typu „K“ (NiCr, Ni).

Sonda se k měřícímu přístroji připojuje pomocí programovatelného univerzálního konektoru

ALMEMO. Zdířky jsou uzpůsobeny tak, že není možné přepólování.

Přístroj je napájen z baterie 9V.

Technická data:

· MAX - Zaznamená maximální naměřenou hodnotu v průběhu měření a uchovává ji v paměti. Před dalším měřením je nutno přístroj vypnout pro vymazání paměti.Při opětovném zapnutí je nutno pokud tak požadujeme paměť znovu aktivovat tlačítkem MAX.

· MIN – Zaznamená minimální naměřenou hodnotu v průběhu měření a uchovává ji v paměti. Před dalším měřením je nutno přístroj vypnout pro vymazání paměti.Při opětovném zapnutí

             je nutno pokud tak požadujeme paměť znovu aktivovat tlačítkem MIN.

· HOLD - Zaznamenává okamžitou hodnotu v průběhu měření a uchová ji v paměti.

· M - Volba vstupního kanálu

Digitální teploměr ALMEMO 2390-3

Digitální teploměr HH 11 je určen pro měření teplot v rozsahu -50°C až +1300°C pomocí termočlánku

typu „K“ (NiCr, Ni).

Termočlánková sonda se k měřícímu přístroji připojuje pomocí miniaturního kompenzovaného konektoru typu W. Zdířky jsou uzpůsobeny tak, že není možné přepólování.

Přístroj je napájen z baterie 9V.

Technická data:

· ON / OFF - zapnutí a vypnutí přístroje a vymazání paměti MIN / MAX

· MIN / MAX - zobrazuje pouze maximální a minimální naměřenou hodnotu v průběhu

             měření a uchovává ji v paměti. Před dalším měřením je nutno přístroj vypnout tlačítkem OFF pro                           vymazání této paměti.Při opětovném zapnutí tlačítkem ON je nutno pokud tak požadujeme                           paměť znovu aktivovat tlačítkem MAX . Nedoporučuje se během aktivace této funkce

             manipulovat s tlačítkem °C / °F.

· HOLD - Zaznamenává okamžitou hodnotu v průběhu měření a uchová ji v paměti.

· 0,1° - Umožňuje rozlišení měřené teploty na desetiny stupňů (do 199,9°C).

· 1° - Zobrazuje naměřenou hodnotu v celých stupních (do 1300°C).

· °C - Zobrazuje naměřenou hodnotu ve stupních Celsia

· °F - Zobrazuje naměřenou hodnotu ve stupních Fahrenheita

· LED - indikuje přerušení sondy

Digitální teploměr HH11A

Kontaktní teploměry Meterman nabízí řešení při potřebě měřit teplotu termočlánkem. K dispozici je celá řada přístrojů od malých a levných až po univerzální digitální teploměr se dvěma vstupy, který umožňuje pomocí programu TM přenášet naměřené hodnoty do počítače.

Technická data:

· Typ teploměru:

· Termočlánek:

· Teplotní rozsah:

· Přesnost:

· Teplota prostředí:

· Teplotní rozlišení:

· Typ termočlánku:

Kontaktní teploměry Meterman

TMD90

externí

200 až 1760 °C

0,1 % + 0,7 °C

0 až 50 °C

0,1 °C

J,K,T,R,S,E

TM45

externí

-50 až 1300 °C

0,3 % + 1 °C

0 až 50 °C

0,1 °C

K

TPP1-C

plošný kontakt

-50 až 250 °C

± 2 °C

0 až 50 °C

0,1 °C

 

TPP2-C

vpichovací

-50 až 250 °C

± 2 °C

0 až 50 °C

0,1 °C

 

Textové pole: Příslušenství měřicích přístrojů
Textové pole: Kalibrátory a kontrolní
Textové pole: Měřicí přístroje
Textové pole: Měřicí přístroje