Textové pole: Akreditovaná
Textové pole: Kalibrační činnost

Neakreditovaná činnost kalibrační laboratoře

Textové pole: Neakreditovaná

Kalibrace a validace podle neakreditovaných postupů prováděných u zákazníků

Validace teplotního pole teplotních zařízení v čase, prostoru nebo současně v čase a prostoru v rozsahu -80°C až 1350°C (služba může být doplněná akreditovanou kalibrací měřicího nebo regulačního řetězce)

 

Validace průběhu teplot v průběžných pecích (např. pekařských) nebo průběhu teplot na nebo ve výrobku během technologického zpracování (max. 1 hodina a max. 260°C při použití termoboxu, nebo max. 570°C při použití vlečných termočlánků)

Poradenství v oboru metrologie

Metrologické poradenství návrhy řešení problémů v oblasti měření teplot.